‘School in de 20e eeuw’

De opening van de expositie “School in de 20e eeuw” werd verricht door mevrouw R. Blom, wethouder gemeente Nieuwegein. De tentoonstelling omvat lesmiddelen die in de 20e eeuw gebruikt werden diverse lesmiddelen gebruikt zoals schoolplaten, lesboekjes, fibofilmpjes (die later werden vervangen door dia’s met geluidscassettes) alsmede verschillende rapporten en administratie van diverse scholen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s