Boogbrug Vianen

In 1936 is men begonnen met de bouw van de Lekbrug tussen Vianen en Vreeswijk. Door het graven van het Amsterdam Rijnkanaal en de aftakking naar Vreeswijk, het Lekkanaal, werd de nieuwe Hollandse waterlinie doorsneden. Hierdoor was het noodzaak om de verdedigingslinie aan te passen.

Langs de oostzijde van het Lekkanaal werden diverse mitrailleur kazematten gebouwd. Er kwam er ook een aan de westzijde in Vreeswijk waar dit kanaal in de rivier de Lek uitmondt. In de Schalkwijkse wetering, die ook door het Lekkannaal werd doorsneden, moest ook een voorziening komen om te voorkomen, dat het water uit de inundatievelden via deze wetering zou wegvloeien. Er werd dus in deze wetering een sluis gebouwd op oorlogssterkte, die de verbinding tussen de wetering en het Lekkanaal tot stand gebracht.

Ook  in de aanbouw zijnde Beatrixsluis moest beschermd worden. Om een aanval over de Lek het hoofd te kunnen bieden was het noodzaak om in de rivierpijlers van de Lekbrug twee kazematten te bouwen met de schietopening gericht op het oosten.

Deze kazematten zijn te bereiken via een luik in de brug. Men daalt via een ijzeren ladder circa zes meter af en komt dan in de wachtruimte aan de oostzijde, de mitrailleurkazemat midden of de wachtruimte westzijde met de pompkamer, die via een koker toegang gaf tot de circa 6 meter lager gelegen mijngang.

In de pompkamer staat een grote 3 fasen draaistroommotor met aanzetweerstand. Deze diende om de mijngang droog te houden en de watergekoelde mitrailleur van koelwater te voorzien.

De

mijngang loopt over de volle breedte van het brugdek onder in de pijler en is voorzien van uitsparingen waar de springlading in geplaatst kon worden. De pijlers zouden dan omslaan en de boog zou in zijn geheel in het water vallen.
Door het Nederlandse leger is de brug nooit ondermijnd. De Duitsers hebben de mijngang niet gebruikt omdat zij niet wisten waarvoor die diende.

Voor de Lekbrug onklaar zie de Canon van Nieuwegein.

Het Vreeswijks Museum
Harry Koppelrath

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s